Inner Banner

Who's Who

Master Telephone Directory

Name Designation Intercom Office Telephone Residence Telephone
SH. SATYA PRATAP SINGH DIRECTOR 263 24651018 9419145115
SH. R.N.NAYAK DIRECTOR 224 24651392 9873251016
SHRI DEEPAK ISRANI DY. SECY. 211 24651328 9818199228
SH. RAJIV VERMA OSD 242 24651081 9818257476
SH. RAJESH VERMA ADVISOR 276 24651082 8527596430
SH. MANISH TANDON ADVISOR 252 24651085 9560018111
SHRI DHARAM PAL NAIK ADVISOR 291 24651270 9968311653
SH RAJEEV MATHUR ADVISOR 275 24651080 8130695659
SH. S.K.SRIVASTAVA ADVISOR 251 24651089 26134021
SMT RAJMA CHATTERJEE ADVISOR 246 24651012 9873549085
SHRI H.K. BENIWAL CONSULTAN 260 24651526 9868636649
SH. M.A. KHAN, Under Secy. 299 24651223 9891189143
SH. T.P.SHARMA Under Secy. 221 24651566
SH. P.K.MOHANTY Under Secy. 309 24651194 24107055
SH. SANJAY GWALIYA Under Secy. 268 24651084 9818604222
SHRI SUBRATA DAS Under Secy. 248 24651514
SH. M.K. SHARMA AD (OL) 226 24600226
SH. SHYAM LAL DDO 312 24600312
ASSTT. ADVISOR(I.T.) IT Division 306 24600306
SH. P.V. RAMAKRISHNA R.O. 229 24651084

Pages